BOEKRECENSIE: THE SHINING GIRLS – LAUREN BEUKES

The Shining GirlsEnglish below

Het zijn van die boeken waarvan de roem zich al vooruit snelt. Vorig jaar was dat ‘De Bijzondere Kinderen Van Mevrouw Peregrine’ en in 2011 ‘Het Nachtcircus’. Dit jaar gaat iedereen het hebben over ‘The Shining Girls’ van Lauren Beukes.

Beukes is een Zuid-Afrikaanse schrijfster die naam maakte met de cyberpunkroman ‘Moxyland’ en de Arthur C. Clarke Award won voor haar opvolger ‘Zoo City,’ (een boek dat op het punt stond om ‘out-of-print’ te raken, toen ze de prijs won). In eerste instantie hoorde ik over haar, omdat ik de volgende quote tegenkwam op internet en gebruikte in mijn boek ‘Waanzinnige Plannen’:

‘Maar de waarheid is dat de prijs van succes net zo hoog is als die van mislukken: het schrijven van dat verdomde boek.’

De quote kwam uit een recent interview met Beukes. Nadat haar boek ‘Zoo City’ de prestigieuze Arthur C. Clarke Award won, werd er door verschillende uitgevers druk geboden op haar nieuwe manuscript ‘The Shining Girls’ over een tijdreizende seriemoordenaar. (Zo’n idee waarvan ik als schrijver denk: waarom heb ík dat niet bedacht?) Ze verkocht haar boek aan HarperCollins voor een behoorlijk bedrag en schreef een blog over haar hectische week. Lauren eindige haar betoog met de volgende woorden: ‘Ik hield er rekening mee dat er nu Heel Erge Dingen zouden gebeuren. Ik bedoel, tegenover dit alles moet toch wel een verschrikkelijke prijs staan? Maar de waarheid is dat de prijs van succes net zo hoog is als die van mislukken: het schrijven van dat verdomde boek. Dat is het enige wat telt. Dat is het enige wat ertoe doet. En het is nog steeds hard werken.’ Lees het hele interview hier.

Ik herkende dat. Aan ‘De Sprookjesspeurders’ (een boek dat bij De Slegte eindigde) heb ik net zo hard (en met net zoveel plezier) gewerkt als aan het veel succesvollere Superhelden.nl. Wat ik er van leerde, was dat je maar het beste plezier kunt hebben in wat je doet, ongeacht het eindresultaat. Dat is het enige waar je toch geen invloed op kan uitoefenen.

Zodra ‘The Shining Girls’ verscheen, downloadde ik het op mijn Kindle. En de afgelopen weken las ik tussen het schrijven door over seriemoordenaar Harper Curtis en heldin Kirby Mazrachi.

Het is een geweldig uitgangspunt: een tijdreizende seriemoordenaar. Maar in de handen van een mindere schrijver wordt zoiets al snel een gimmick. Gelukkig is Lauren Beukes geen gewone schrijver en The Shining Girls geen gewoon boek. Het is een aangrijpend verhaal, met het beste vrouwelijke personage sinds lange tijd. Kirby is iemand waar je verliefd op wordt. Nadat zij een aanval van Harper ternauwernood overleefd, gaat zij zelf op zoek naar haar bijna-moordenaar. Kirby is grappig, sterk, kwetsbaar en imperfect. Seriemoordenaar Harper is minder origineel, net als het einde van het boek, maar dat zijn slechts kleine bezwaren. ‘The Shining Girls’ is een van de beste boeken van 2013 en een absolute aanrader.

Het boek is nu verkrijgbaar in het Engels en verschijnt 13 juni in de Nederlandse vertaling bij Uitgeverij Cargo/Bezige Bij onder de titel ‘Stralende meisjes.’

BOOK REVIEW: THE SHINING GIRLS – LAUREN BEUKES

There are those kind of books which fame precedes them. Last year it was “The Special Children Of Mrs. Peregrine’ and in 2011: ‘The Night Circus’. This year’s most discussed book will be ‘The Shining Girls’ by Lauren Beukes.

Beukes is a South African writer who made her name with the cyberpunk novel ‘Moxyland’ and won an Arthur C. Clarke Award for her successor ‘Zoo City’. (a book that was about to go out-of-print, when she won the prize).

The first time I learned of Beukes was when I came across the following quote on-line (which I used in my book ‘Waanzinnige Plannen”:

“But the truth is that success comes at the same price as failure: writing the damn book.”

The quote comes from a recent interview with Beukes. After her book ‘Zoo City’ won the prestigious Arthur C. Clarke Award, several publishers made offers for her new manuscript ‘The Shining Girls’ about a time-traveling serial killer. (An idea of which I ask myself: Why didn’t I think of that?)

She sold her book to HarperCollins for a decent amount and wrote a blog about her hectic week. Lauren ended her blog with the following sentence:

“I’ve been waiting for Very Bad Things to happen. I mean, this all has to come at a terrible price right? But the truth is that success comes at the same price as failure: writing the damn book. That’s what counts. That’s all that matters. And it’s still hard work. ” Read the whole interview here.

I can echo this statement. I worked just as hard (and had just as much fun) while writing ‘Sprookjes Speurders’ (which ended up in a sale) as when I wrote the much more successful Superhelden.nl. What I learned was that you at least should take pleasure from doing what you do, regardless of the endresult is successful or not. Which is something you can’t (really) control.

Once ‘The Shining Girls’ was published, I downloaded it on my Kindle. And the past few weeks, in between my own writing projects, I’ve been reading about serial killer Harper Curtis and heroine Kirby Mazrachi.

It’s a great concept: a time-traveling serial killer. But in the hands of a lesser writer this can quickly turn into a gimmick..

Fortunately, Lauren Beukes is no ordinary writer and The Shining Girls is no ordinary book. It is a gripping story, with the best written female character in a long time. Kirby is someone you fall in love with. After she narrowly survives an attack by Harper, she goes looking for her almost-killer. Kirby’s funny, strong, vulnerable and imperfect. Serial killer Harper is less original, as is the the ending of the book, but those are just minor complaints. ‘The Shining Girls’ is one of the best books of 2013 and an absolute must-read.

The book is available now in English in regular old-tree version and the digital variety and will be published in The Netherlands on june 13th at Cargo/Bezige Bij.

Translation by Calliope den Ouden

Reacties

  1. Prachtig. Ik had het al op mijn lijstje staan toen je erover schreef op Facebook, nu ga ik het kopen.

  2. Pas Butterfly efffect 3 gezien en zie daar: tijdreizende serial killer 🙂

  3. Oeiii sta op mijn verlanglijst!

Trackbacks

  1. […] thriller ‘The Shining Girls’ (in het Nederlands verschenen als ‘Stralende meisjes’ en hier door mij gerecenseerd). Het beste aan dat boek is niet eens het geweldige uitgangspunt – een […]

Laat wat van je horen

*