Op zoek naar de smiley’s

foto(11)Redactieronde
Het is waarschijnlijk de laatste grote redactieronde van Superhelden3.nl. Hierna gaat er nog een redacteur met een stofkam door het manuscript, op zoek naar alle verkeerd geplaatste leestekens, stijlfouten en vertypingen. Maar dit is de maand dat ik het boek helemaal goed moet (en ga) krijgen.

De Fontein
Femke Geurts is mijn redacteur bij De Fontein. Zij is degene die in mij en mijn idee geloofde toen ik het eind 2010 aan de uitgeverij aanbood. Zij was het die de eerste twee delen onlangs aan Duitsland verkocht en zij is mijn belangrijkste criticaster. Niet alleen zorgt zij ervoor dat mijn verhaal overal in goed Nederlands is geschreven, maar zij let er op dat het verhaal consistent is, dat het klopt met de eerdere delen, dat het te begrijpen is voor de doelgroep, dat het niet te snel gaat en niet te langzaam. Ze schrijft nog net niet mee, maar zonder haar waren de boeken niet half zo goed geworden.

Het eerste exemplaar van Superhelde.nl!

Met Femke Geurts van De Fontein en het eerste exemplaar van Superhelden.nl.

Op zoek naar de smiley’s
Vorige week hebben we samen het hele manuscript doorgenomen op het kantoor van de uitgever – met gebak om de verkoop aan Duitsland te vieren. En nu ben ik pagina voor pagina haar commentaar aan het doornemen. Ik streep zinnen weg (‘doet niet ter zake’), haal woordjes weg (‘anders 2x hoofd in één zin’) of zet ze er juist bij, herschrijf alinea’s (‘Niemand kijkt eerst waar Mr. Oz is?’) of neem haar suggesties over. Maar stiekem ben ik op zoek naar de smiley’s.

Want om de zoveel pagina’s staat er ineens een smiley in de kantlijn. Dat zijn de passages waar Femke om moest lachen, of blij mee is of die gewoon helemaal kloppen. Passages als:

‘Ha! Mannen zijn zo voorspelbaar! dacht Olina. Als ze over straat wandelde in een kort rokje, werd ze nagefloten of gevraagd of ze een vriendje had. Maar o wee als een andere man buiten zijn boekje ging, dan veranderden ze voor je ogen in ridders op witte paarden. Mannen waren zoveel makkelijker te manipuleren dan vrouwen. Misschien omdat vrouwen er beter in waren.’

Of:

De dierentuin was net gesloten. Zijn collega’s liepen een laatste ronde om te kijken of er nergens bezoekers waren achtergebleven. Sommige groetten hem met een lichte hoofdknik, maar de meesten keurden hem geen blik waardig. Wacht maar tot mijn boek af is, dacht Leander. Dan staan jullie allemaal in de rij voor een handtekening en negeer ik jullie.’

En daar word ik dan weer blij van :).

Superhelden3.nlSuperhelden3.nl
Ik corrigeer op dit moment zo’n 50 pagina’s per dag. Wanneer ik alle 330 pagina’s heb ik doorgenomen, ga ik twee structuurproblemen aanpakken. De kunst is om een aantal kaarten om te wisselen, zonder dat het hele kaartenhuis in elkaar stort. Daarna gaat het weer terug naar De Fontein naar Femke, naar de persklaarmaker en naar de drukker. In de zomer kan jij het laatste deel van de trilogie lezen. En dan hoop dat je bij sommige passages ook moet glimlachen.

Superhelden3.nl ligt in juni in de winkel.

Laat wat van je horen

*