KAMERVRAGEN OVER DE (DIGITALE) BIBLIOTHEEK

Staatssecretaris Zijlstra heeft vergaande plannen voor de toekomst van de bibliotheek. Politieke partijen mochten daarom de afgelopen week schriftelijk vragen stellen over zijn plannen.

Ik vroeg aan Arjan El Fassed, lid van de Tweede Kamer namens Groen Links, of hij de blogs wilde lezen waarin collega Ted van Lieshout en ik ons zorgen maakten over de digitale bibliotheek die Zijlstra dit jaar wil openen en dan met name over de leenvergoeding (die niet in verhouding staat tot de royalties die we normaal ontvangen). Groen Links stelde daarna de volgende vragen:

‘De leden van GroenLinks zijn met de staatssecretaris van mening dat het vanuit het oogpunt van innovatie en efficiëntie van belang is dat er meer wordt samengewerkt door de verschillende spelers rond de digitale bibliotheek. Deze leden zien de ontwikkelingen met interesse tegemoet, maar hebben ook zorgen. De zorgen betreffen met name de positie van de auteurs van boeken. Voor fysieke boeken hebben auteurs een wettelijk recht op een leenvergoeding. Voor e-books ontbreekt dat recht. Auteurs maken zich dan ook zorgen dat een belangrijke inkomstenbron verloren gaat. Graag horen de leden hoe de staatssecretaris aankijkt tegen deze zorgen en welke rol zij daarbij voor zichzelf weggelegd ziet. In antwoord op schriftelijke vragen van het lid Peters geeft het kabinet aan dat een leenvergoeding zoals voor fysieke boeken geldt in strijd is met Europese wetgeving en dat de markt aan zet is in het ontwikkelen van innovatieve bedrijfsmodellen. De aanschaf van digitale media en de afkoop van rechten of licenties zullen echter landelijk worden uitgevoerd en daarmee rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen. De leden horen graag hoe de staatssecretaris vanuit die verantwoordelijkheid van plan is om te gaan met de positie van auteurs en hun zorgen daarover. Zij hebben begrepen dat gedurende de pilot auteurs een vaste «leenvergoeding» krijgen. Is dat ook een mogelijkheid bij de verdere ontwikkeling, zo vragen de leden.’

De volledige tekst met alle vragen en opmerkingen van alle partijen is hier te vinden.

Zodra er antwoorden komen van de staatssecretaris, zal ik dat vermelden op mijn blog.